Jumat, 05 April 2013

Gambar Teknik

Fungsi gambar Teknik

1. Gambar sebagai Bahasa Teknik.
Gambar memegang peranan penting sebagai alat komunikasi terwujudnyasuatu produk.
2.